Aktualności

PROJEKT UNIJNY

PROJEKT UNIJNY

"Poprawa jakości świadczonych usług i bezpieczeństwa pacjentów poprzez zakup wyrobów medycznych do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ZOZ Bolesławiec"

 

Dnia 28 listopada 2016 roku Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu podpisał umowę o dofinansowanie  na realizację projektu pn. „Poprawa jakości świadczonych usług i bezpieczeństwa pacjentów poprzez zakup wyrobów medycznych do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ZOZ Bolesławiec” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia: Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego.

 

Przedmiotem projektu jest poprawa jakości świadczonych usług i bezpieczeństwa pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego poprzez:

- zakup aparatury medycznej na SOR,

- zakup infrastruktury niezbędnej do odbioru danych medycznych pacjenta transmitowanych ze środków transportu sanitarnego,

- prace remontowe związane z założeniem klimatyzacji w pomieszczeniach SOR oraz montażem nowych, automatycznych drzwi wejściowych na SOR.

 

Całkowity koszt Projektu wynosi:

 2 666 759,98 zł

 

Wysokość dofinansowania  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:

85 % kwoty wydatków kwalifikowanych nie więcej niż  2 266 745,98 zł.

 

Więcej informacji na stronie  www.zdrowie.gov.pl.