Aktualności

WZNOWIENIE PRZYJĘĆ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOLESŁAWCU !

WZNOWIENIE PRZYJĘĆ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOLESŁAWCU !
W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30.06.2020r (BZ-RM.68.1.2020.MB(2)), znoszącą nałożony na Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu dnia 15.03.2020 nakaz przyjmowania jedynie chorych z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia koronawirusowego (BZ-RM.68.1.2020), informujemy, iż od dnia 1.07.2020r wznawiają działalność oddziały szpitalne: chorób wewnętrznych, pododdział neurologiczny, oddział chirurgii ogólnej z pododdziałem chirurgii onkologicznej, oddział chirurgii urazowo-ortopedyczny, oddział ginekologiczno-położniczy, oddział neonatologiczny, oddział anestezjologii i intensywnej terapii, blok operacyjny, szpitalny oddział ratunkowy. Ponadto informujemy, iż do oddziałów zakaźnych ZOZ w Bolesławcu przyjmowani będą jedynie chorzy z potwierdzonym zakażeniem
SARS CoV-2. Każdy pacjent zgłaszający się do planowej diagnostyki i leczenia musi posiadać aktualny wynik badania RT- PCR w kierunku koronawirusa SARS - CoV - 2 (wynik jest ważny 48 godz. przed planowaną datą hospitalizacji lub badania diagnostycznego). Wymaz można wykonać w szpitalnym punkcie pobrań znajdującym się w obrębie SOR.