Aktualności

Szanowny Pacjencie!

Oczekując na przyjęcie do Szpitala przestrzegaj zaleceń, których stosowanie powinno zmniejszyć ryzyko transmisji i zakażenia wirusem
SARS-CoV-2:

Regularnie myj ręce mydłem oraz dezynfekuj preparatem na bazie alkoholu.

Unikaj przebywania w towarzystwie osób chorych w odległości mniejszej niż 1,5 metra.

Unikaj dotykania okolic ust, nosa i oczu.

Zakrywaj usta łokciem w trakcie kichania bądź kaszlu. Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie.

Pozostań w domu, jeśli występuje jakikolwiek z objawów, który może sugerować występowanie wirusa (gorączka, osłabienie i uczucie rozbicia, duszności, kaszel, trudności w oddychaniu).

Stosuj się do zasady Social Distance, czyli ograniczania ilości kontaktów społecznych, oraz stosuj zalecane środki ochrony osobistej w postaci noszenia maseczek na twarzy oraz jednorazowych rękawiczek.