Aktualności

Nowa karetka

Nowa karetka

Dnia 27 grudnia 2016 roku w obecności Marszałka Województwa Cezarego Przybylskiego, Starosty Bolesławieckiego Karola Stasika oraz zaproszonych gości nastąpiło oficjalne przekazanie nowej karetki dla Zespołów Ratownictwa Medycznego w Bolesławcu.

 

Wojewoda Dolnośląski Pan Paweł Hreniak przekazał Dyrektorowi Zespołu Opieki  Zdrowotnej w Bolesławcu Panu Adamowi Zdaniukowi kluczyki do nowej karetki, której zadaniem będzie, jak najlepiej służyć wszystkim mieszkańcom Powiatu Bolesławieckiego. Wojewoda poinformował, iż jest to pierwsza z 16 karetek, które zostaną zakupione ze środków Wojewody Dolnośląskiego. 

 

We wrześniu Wojewoda Dolnośląski wystąpił do Ministra Finansów o przekwalifikowanie ponad 7,5 mln zł pozostałych w budżecie województwa. Po uzyskaniu wymaganej zgody w listopadzie podjęto decyzję o rozdziale dotacji na zakup karetek dla Dolnego Śląska. Dzięki dotacji z budżetu Wojewody Dolnośląskiego możliwy był zakup 16 karetek dla publicznych placówek, które funkcjonują w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego na Dolnym Śląsku.

 

Zespoły Ratownictwa Medycznego w Bolesławcu posiadały dotychczas 4 ambulanse (2 typu S oraz 2 typu P). Jednakże, biorąc pod uwagę rok produkcji posiadanego sprzętu oraz ilość przejechanych kilometrów, ulegały one awariom i okresowym wyłączeniom z eksploatacji.  Zabezpieczenie medyczne udzielane przez Zespoły Ratownictwa Medycznego nie ogranicza się tylko do mieszkańców Powiatu Bolesławieckiego. Ze względów na bliskość węzłów autostradowych, dwóch jednostek wojskowych oraz pobliskich poligonów obszar działania znacznie się poszerza. Z uwagi na powyższe dar przekazany przez Wojewodę jest naprawdę cenny.Nowy ambulans sanitarny  to w pełni wyposażony Fiat Ducato  z 2016 roku o wartości 482 772,00 zł.