Aktualności

ZGORZELEC I POLKOWICE TERENOWE PUNKTY POBRAŃ WYMAZÓW NA OBECNOŚĆ COVID-19

ZGORZELEC I POLKOWICE TERENOWE PUNKTY POBRAŃ WYMAZÓW NA OBECNOŚĆ  COVID-19

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu informuje o możliwości wykonania wymazów w zamiejscowym punktcie poboru w Zgorzelcu i w Polkowicach za opłatą. Płatność należy wykonać przed stawieniem się na pobranie wymazu. Aby potwierdzić dokonanie zapłaty pacjent proszony jest o przyniesienie ze sobą potwierdzenia wykonanego przelewu. W tytule przelewu muszą być zawarte dane osoby
(imię i nazwisko), której dotyczy badanie.

Cena wykonania wymazu to: 320,00 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto ZOZ w Bolesławcu: Getin Noble Bank S.A. nr PL91 1560 0013 2640 9151 4000 0001

 

W przypadku potrzeby wystawienia faktur, należy o tym fakcie poinformować personel. Faktura zostanie wystawiona na podstawie przelanych środków finansowych oraz wysłana na adres email podany przy pobraniu wymazu.