Aktualności

CERTYFIKAT

CERTYFIKAT

Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej uczestniczyła w trzech sprawdzianach oceny jakości badań immunotransfuzjologicznych i uzyskała ocenę bardzo dobrą.