Aktualności

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

W sprawie planowego zniszczenia dokumentacji medycznej z 1995 oraz 1997 roku

 

Działając na podstawie Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U.z 2017r.poz1318) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 20 października 2015 roku w  sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (tj.Dz.U.z 2015r.poz.1743),  oraz z uwagi na upływające okresy przechowywania dokumentacji medycznej  Dyrektor  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu informuje, że:

 

-planowane jest zniszczenie dokumentacji medycznej za rok 1995 pacjentów  korzystających
z usług medycznych Oddziałów Szpitalnych: ginekologiczno-położniczego i dziecięcego oraz
chirurgicznego , zakaźnego , wewnętrznego i laryngologicznego z roku 1997.

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem indywidualnej wewnętrznej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia (pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy) mogą odebrać dokumentację po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku w Archiwum Szpitala.

 

Pisemne wnioski o wydanie w/w dokumentacji należy kierować na adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu –Archiwum , ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec.

 

Odbiór dokumentacji możliwy jest po osobistym stawieniu się w Archiwum, okazaniu dokumentu tożsamości potwierdzającego uprawnienie do odbioru tej  dokumentacji oraz pokwitowaniu odbioru. Wszelkich informacji dotyczących zniszczenia w/w dokumentacji medycznej można zasięgnąć pod nr telefonu Archiwum: 75 738 0246.

 

Zniszczenie w/w dokumentacji medycznej nastąpi w  terminie  1 miesiąca  licząc od daty publikacji komunikatu.