Aktualności

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu po raz drugi otrzymał Certyfikat Akredytacyjny

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu po raz drugi otrzymał Certyfikat Akredytacyjny

Minister Zdrowia na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej udzielił akredytacji Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu w zakresie działalności Szpitala Powiatowego. Komisja, która wizytowała szpital w dniach 7-9 marca 2018r. , sporządza raport na podstawie obserwacji, przeglądów dokumentacji oraz wywiadów przeprowadzonych w trakcie wizyty. Pytano także pacjentów o ich zdanie na temat opieki. Wszystko było odpowiednio punktowane.

 

Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie opracowało 230 standardów, w oparciu o które dokonuje oceny pracy szpitali.  Wydzielono 15 obszarów - to między innymi prawa pacjenta, opieka nad pacjentem, farmakoterapia, odżywanie, diagnostyka obrazowa, zabiegi i znieczulenia oraz kontrola zakażeń. Wszyscy podkreślają zgodnie, że uzyskanie akredytacji jest możliwe tylko dzięki zaangażowaniu całego personelu szpitala.
Zdobycie minimum 75 punktów na 100 możliwych gwarantuje otrzymanie akredytacji, a ta z kolei daje możliwość ubiegania się o większe kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych. Fundusz bowiem docenia starania szpitali stale podnoszących poziom usług.