Ogólne
Telefon alarmowy
999
Apteka Szpitalna
75 738 0272
Centrala
75 738 0000
Centralne Laboratorium
75 738 0267
Centralne Laboratorium
75 738 0270
Centralna Sterylizatornia
75 738 0229
Główny Księgowy
75 738 0207
Informatyk
75 738 0214
Inspektor BHP
75 738 0216
Kierownik Działu Kadr
75 738 0223
Kierownik Działu Rozliczeń
75 738 0236
Kierownik Działu Administracji
75 738 0226
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych
75 738 0225
Pielęgniarka Ds. Epidemiologicznych
75 738 00 65
Kierownik Ambulatoryjnej Opieki Specjalistcznej
75 738 0299
Pielęgniarka Naczelna
75 738 0255
Specjalista Ds. Praw Pacjenta
75 738 0235
Sekretariat
75 738 0200
Sekretariat (FAX)
75 738 0201
Dział Fizjoterapii
75 738 01 66
Oddziały
Anestezjologii i Intensywnej Terapii
75 738 0100
Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej
75 738 0049
Chirurgii Urazowo-Ortopedyczny
75 738 0140
Chorób Wewnętrznych
75 738 0010
Szpitalny Oddział Ratunkowy - Izba Przyjęć
75 738 0262
Dziecięcy
75 738 0160
Położniczo-Ginekologiczny
75 738 0080
Zakaźny
75 738 0120
Poradnie i pracownie
Rejestracja telefoniczna
75 738 0132, 511 742 111
Neonatologiczna
75 738 0132, 511 742 111
Zakaźna
75 738 0286
Ortopedyczna
75 738 0132, 511 742 111
Ginekologiczno - Położnicza
75 738 0259
Urologiczna
75 738 0132, 511 742 111
Laryngologiczna
75 738 0132, 511 742 111
Rejestracja Ogólna
75 738 0132, 511 742 111
Endoskopii
75 738 0132, 511 742 111
USG
75 738 0296
Laboratorium
75 738 0267