Przetargi aktualne
2019-08-28 OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM POMIESZCZENIA W BUDYNKU PRZYSZPITALNYM
Ogłoszenie
2019-08-28 III OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM POMIESZCZENIA W BUDYNKU GŁÓWNYM
Ogłoszenie
2019-08-02 Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi w podziale na 5 zadań dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu.
Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
Pozostałe
2019-07-22 II OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM POMIESZCZENIA W BUDYNKU GŁÓWNYM
Ogłoszenie
2019-06-25 OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM POMIESZCZENIA W BUDYNKU GŁÓWNYM
Ogłoszenie
2019-06-13 Dostawa sprzętu gospodarczego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu.
Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
2019-06-11 Sukcesywne dostawy preparatów dezynfekcyjnych, środków czystości oraz preparatów do mechanicznego mycia narzędzi i sprzętu medycznego.
Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
2019-05-31 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora ZOZ w Bolesławcu
Ogłoszenie
2019-04-16 ZAPYTANIE OFERTOWE - usługa (kolportaż ulotek bezadresowych)
Ogłoszenie
Odpowiedzi na pytania
Wyniki
2019-04-10 Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi w podziale na 6 zadań dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu.
Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
2019-03-13 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne
Ogłoszenie
SIWZ
Wyniki
2019-01-18 ZAPYTANIE OFERTOWE-SUKCESYWNA DOSTAWA DRUKÓW MEDYCZNYCH I POWSZECHNEGO UŻYTKU
Ogłoszenie
2018-12-03 OGŁOSZENIE O PRZETARGU - najem powierzchni znajdującej się na III piętrze przychodni Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
Ogłoszenie
Pozostałe
2018-12-03 ZAPYTANIE OFERTOWE - na konserwację w tym przegląd urządzeń dźwigowych zamontowanych w budynkach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
Ogłoszenie
2018-11-30 Sukcesywne dostawy materiałów szewnych
Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
Pozostałe
2018-11-28 ZAPYTANIE OFERTOWE - wykonanie, dostawa i montaż materiałów promocyjnych w ramach promocji projektu
Ogłoszenie
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
2018-11-27 Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego i odczynników laboratoryjnych wg potrzeb Zamawiającego wraz z dzierżawą analizatorów oraz aparatów do wykonywania badań z zakresu hematologii, immunologii, bakteriologii, serologii i koagulologii
Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
Pozostałe
2018-11-26 Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych i rękawic medycznych
Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
Pozostałe
2018-11-23 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie badań TK,RTG,USG,MRI i przetargu na dzierżawę pomieszczeń
Ogłoszenie
SIWZ
Wyniki
2018-11-19 Dostawa, montaż i uruchomienie kardiomonitorów z centralą monitorującą.
Ogłoszenie
SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
2018-10-20 Sukcesywne dostawy produktów leczniczych
Ogłoszenie
SIWZ
Wyniki
2018-10-15 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne
Ogłoszenie
SIWZ
2018-09-25 Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi w podziale na 7 zadań dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
2018-09-22 Dostawa aparatów do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca wraz z sukcesywną dostawą czujników do pomiaru rzutu serca.
Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
2018-09-20 Sukcesywne dostawy paliw płynnych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
2018-09-17 ZAPYTANIE OFERTOWE -materiały budowlane
Ogłoszenie
2018-09-17 ZAPYTANIE OFERTOWE - "Dostawa moskitier przeciw owadom"
Ogłoszenie
2018-09-17 ZAPYTANIE OFERTOWE- materiały budowlane, instalacyjne
Ogłoszenie
2018-09-17 ZAPYTANIE OFERTOWE - "Dostawa poręczy, uchwytów, narożników ochronnych i odbojnic ściennych"
Ogłoszenie
2018-09-17 ZAPYTANIE OFERTOWE -dostawa instalacji przywoławczej
Ogłoszenie
2018-09-17 ZAPYTANIE OFERTOWE - "Dostawa opraw oświetleniowych LED-36 szt. oraz opraw z modułem awaryjnym 6 szt. "
Ogłoszenie
2018-09-14 Sukcesywne dostawy produktów leczniczych
Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
2018-09-12 Sukcesywne dostawy preparatów dezynfekcyjnych, antyseptycznych, kosmetyków.
Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
2018-08-31 Wyburzenie dwóch budynków wraz z robotami ziemnymi, wykonaniem fundamentów oraz ścianami parteru budynku wraz z niezbędnymi nadzorami w ramach przedsięwzięcia realizowanego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu pn: „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku szpitalnego o nowy kompleks operacyjno- zabiegowy wraz z wyburzeniem dwóch istniejących budynków w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu".
Ogłoszenie
SIWZ
Wyniki
2018-08-09 Remont Pododdziału Chirurgii Onkologicznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu.
Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Wyniki
2018-07-27 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie badań TK,RTG,USG,MRI i przetargu na dzierżawę pomieszczeń
Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Wyniki
2018-07-09 Remont Pododdziału Chirurgii Onkologicznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. UWAGA- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA/OTWARCIA OFERT!!!
Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
2018-06-28 Wyburzenie dwóch budynków wraz z robotami ziemnymi, wykonaniem fundamentów oraz ścianami parteru budynku wraz z niezbędnymi nadzorami w ramach przedsięwzięcia realizowanego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu pn: „Przebudowa wraz z rozbudowa istniejącego budynku szpitalnego o nowy kompleks operacyjno-zabiegowy wraz z wyburzeniem dwóch istniejących budynków w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu”.UWAGA- KOLEJNA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Ogłoszenie

Notice: Undefined variable: icon in /home/zozbol/ftp/modules/przetargi.php on line 163
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
2018-04-27 Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi w podziale na 29 zadań dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
Ogłoszenie
SIWZ

Notice: Undefined variable: icon in /home/zozbol/ftp/modules/przetargi.php on line 163
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
2018-04-27 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie badań TK,RTG,USG,MRI i przetargu na dzierżawę pomieszczeń
Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Wyniki
Pozostałe
2018-04-27 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne
Ogłoszenie
SIWZ
2018-03-06 Sukcesywne świadczenie usług społecznych w zakresie całodziennego żywienia pacjentów hospitalizowanych w ZOZ w Bolesławcu
Ogłoszenie
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
Pozostałe
2018-02-19 Zakup usług – nadzór autorski wraz z usługami serwisowymi umożliwiającymi bieżącą eksploatację systemu Eskulap i Impuls
Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
2018-02-06 Sukcesywne dostawy produktów leczniczych
Ogłoszenie
SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
2018-01-25 Sukcesywne dostawy strzykawek infuzyjnych 1-strzykawkowych wraz ze stacją dokującą i stojakiem.
Ogłoszenie
SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
2017-12-22 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie Oddziału Ginekologiczno-Położniczym wraz z Poradnią Ginekologiczno-Położniczą
Ogłoszenie
SIWZ
2017-12-22 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie Pododdziału Neurologicznego
Ogłoszenie
SIWZ
2017-12-22 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Onkologicznym.
Ogłoszenie
SIWZ
2017-12-20 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie Oddziału Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej.
Ogłoszenie
SIWZ
2017-12-20 Sukcesywne dostawy produktów leczniczych
Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
2017-12-12 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie Pododdziału Neurologicznego
Ogłoszenie
SIWZ
2017-12-12 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie Oddziału Ginekologiczno-Położniczym wraz z Poradnią Ginekologiczno-Położniczą
Ogłoszenie
SIWZ
2017-12-12 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie Oddziału Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej.
Ogłoszenie
SIWZ
2017-12-12 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Onkologicznym.
Ogłoszenie
SIWZ
2017-12-06 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne
Ogłoszenie
SIWZ
2017-11-17 Dostawa myjni do basenów i kaczek
Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
2017-11-16 Dostawa fabrycznie nowego ambulansu z wyposażeniem
Ogłoszenie
SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
2017-10-12 Dostawa strzykawek infuzyjnych 1-strzykawkowych wraz ze stacjami dokującymi i stojakami.
Ogłoszenie
SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
2017-09-26 Sukcesywne dostawy artykułów jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego (II postępowanie)
Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
2017-08-23 Sukcesywne dostawy produktów leczniczych
Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
2017-07-26 Dostawa różnego sprzętu medycznego
Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
2017-04-27 Remont Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Neonatologicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu.
Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
2017-04-22 Sukcesywne dostawy artykułów jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego.
Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
Pozostałe
2017-04-13 Sukcesywne dostawy produktów leczniczych.
Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
2017-03-09 Dostawa i wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z instalacją zasilającą w wybranych pomieszczeniach budynku S.O.R. ZOZ w Bolesławcu, przy ul. Jeleniogórskiej 4 – parter i I piętro.
Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
2017-03-08 Dostawa wraz z montażem drzwi dwuskrzydłowych automatycznych zlokalizowanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym ZOZ w Bolesławcu, oddzielających korytarz Oddziału od poczekalni dla pacjentów
Ogłoszenie
SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
2017-02-17 Dostawa różnego sprzętu medycznego i infrastruktury niezbędnej do odbierania danych medycznych pacjenta, transmitowanych z środków transportu sanitarnego
Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
2017-01-13 Świadczenie usług przeglądów, napraw, remontów i konserwacji ambulansów i samochodów należących do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
Ogłoszenie
SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki