Fundacja Wspierajmy Zdrowie

Cele i zarząd

Fundacja Wspierajmy Zdrowie jest organizacją skupiającą osoby, którym zależy na zdrowiu mieszkańców powiatu bolesławieckiego. Chcemy wspólnie dążyć do podnoszenia jakości zdrowia, jako największego dobra człowieka. Dbanie o zdrowie wiąże się z szeroko rozumianą profilaktyką i działalnością propagowania zachowań prozdrowotnych i promowania zdrowia – to cel naszej Fundacji.

Wyposażanie naszej jednostki w nowoczesną aparaturę medyczną to też jeden z profili działalności organizacji. Duże znaczenie w sprawowaniu opieki zdrowotnej ma poziom wiedzy i umiejętności kadry medycznej, dlatego chcemy wspierać zdobywających tę wiedzę i podnoszących kwalifikacje. 

Zarząd Fundacji Wspierajmy Zdrowie

Prezes Fundacji - Joanna Zabiegała
Wiceprezes Fundacji - Wioleta Torończak
Sekretarz Fundacji - Edyta Babiasz
Członek Zarządu - Fuchs Urszula
Członek Zarządu - Stefanik Danuta

Rada Fundacji

Przewodnicząca - Barbara Kozomaricz
Wiceprzewodniczący - Radosław Jabłoński
Członek - Jadwiga Golis - Krawczyk