Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Lokalizacja: II piętro szpitala – budynek A

Lekarz Kierujący Oddziałem
lek. med. Jarosław Luboński 

Pielęgniarka Oddziałowa
Monika Fiedorczuk
 
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii powołany jest w szczególności do wykonywania następujących świadczeń zdrowotnych:

- anestezji, tj. wykonywania znieczulenia ogólnego lub przewodowego do zabiegów operacyjnych oraz dla celów diagnostycznych lub leczniczych

- intensywnej terapii, tj. postępowania mającego na celu podtrzymywanie funkcji życiowych oraz leczenie chorych w stanach zagrożenia życia, spowodowanych potencjalnie odwracalną niewydolnością jednego lub kilku podstawowych układów organizmu (oddychania, krążenia, ośrodkowego układu nerwowego itd.)

- reanimacji, tj. działania mającego na celu przerwanie i odwrócenie procesu umierania.

 

Telefony:
Lekarz Kierujący oddziałem:
75 738 01 02


Pielęgniarka Oddziałowa:
75 738 00 46

Sekretariat:
75 738 00 55