Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

 

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziel i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8:00 do 8:00 dnia następnego.

Świadczenia te są bezpłatne (dla osób ubezpieczonych), udzielane bez skierowania i nie są związane z przynależnością do lekarza, do którego jesteśmy zapisani.

Nocna i świąteczna opieka udziela pomocy doraźnej, tymczasowej, niezwłocznej w niezbędnym zakresie, ale nie zastępuje kompleksowej, całkowitej opieki i leczenia, jaką zapewnia lekarz rodzinny w godzinach pracy Przychodni Rodzinnej.

W ramach POZNiŚ pacjent może skorzystać ze świadczeń w przypadku nagłego zachorowania, nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie Przychodni Lekarza Rodzinnego może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia w szczególności:

- zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowana dusznością)

- infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych dzieci mi osób w podeszłym wieku

- bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych

- bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych

- biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci i osób w podeszłym wieku.

Zakres świadczeń:

- porada lekarska dla osoby dorosłej, na którą składa się  wywiad i badanie lekarski

- porada lekarska dla dziecka

- porada lekarska telefoniczna

- porada lekarska w domu pacjenta w przypadkach medycznie uzasadnionych (np. pacjent leżący)

- zabiegi pielęgniarskie zlecone przez lekarza POZNiŚ

- zabiegi pielęgniarskie będące kontynuacja zleconego wcześniej leczenia  (na pisemne zlecenie lekarza) w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta

W razie niezbędnej konieczności lekarz dyżurujący w POZNiŚ może zdecydować o w]wykonaniu podstawowych badań laboratoryjnych lub zdjęcia Rtg.

Lekarz POZNiŚ może skierować pacjenta do:

- Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR)

- przyjęcia jednego z oddziałów szpitalnych 

- przyjęcia do innego szpitala np. na oddział psychiatryczny

W ramach POZNiŚ nie można uzyskać:

- wizyty kontrolnej w związku z rozpoczętym leczeniem

- recepty na stosowane stale leki w schorzeniach przewlekłyc 

- rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia oraz ZUS ZLA

- skierowania do specjalisty.

 

Kontakt:

LEKARZ POZ 75 738 01 48

PIELĘGNIARKA POZ 75 738 02 86