Laboratorium

LABORATORIUM CZYNNE CODZIENNIE PRZEZ CAŁĄ DOBĘ

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH             pobierz

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH  - PAKIETY pobierz

 

 

  1. W DNI POWSZEDNIE OD GODZINY 7.00-16.00 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA BADAŃ PO GODZINIE 16.00 ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ  (TRYB DYŻUR I EWENTUALNIE DODATKOWO WYKONANIE BADANIA W TRYBIE CITO)

( PO GODZIE 16.00 PROSZĘ DZWONIĆ DO DRZWI OBOK, PO LEWEJ STRONIE)

  1. W SOBOTĘ, NIEDZIELĘ,  ŚWIĘTA I W NOCY

JEST MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA BADAŃ ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ (TRYB DYŻUR I EWENTUALNIE DODATKOWO WYKONANIE BADANIA W TRYBIE CITO)

( PROSZĘ DZWONIĆ DO DRZWI OBOK, PO LEWEJ STRONIE)

W SOBOTY, NIEDZIELE I ŚWIĘTA ZE WZGLĘDU NA PIERWSZEŃSTWO WYKONYWANIA BADAŃ U PACJENTÓW SZPITALNYCH CZAS OCZEKIWANIA NA POBRANIE MATERIAŁU DO BADAŃ MOŻE ULEC WYDŁUŻENIU 

W związku z ograniczoną możliwością wydawania reszty z dokonanej opłaty za badania laboratoryjne bardzo prosimy o posiadanie drobnych pieniędzy.

Istnieje możliwość skorzystania z płatności kartą.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDAWANIA WYNIKÓW BADAŃ

WYDAWANIE WYNIKÓW:

1.    Wyniki badań wydawane są od godz. 11:00.

2.    Wydawanie wyników przed godziną 11:00 możliwe przy zachowaniu kolejności przyjmowania do punktu pobrań badań.

3.    Pracownik laboratorium nie udziela telefonicznej informacji o wynikach badań, a jedynie o ich wykonaniu.

4.    Pracownik laboratorium  ma obowiązek weryfikacji pacjenta.

5.    W celu weryfikacji pacjent zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu tożsamości – dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy lub legitymacji szkolnej.

6.    Wyniki badań może odebrać osoba upoważniona posiadająca pisemne upoważnienie od pacjenta oraz dokument potwierdzający tożsamość.

7.    Upoważnienie do odbioru badań dostępne jest w punkcie pobrań oraz na stronie internetowej szpitala.

 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKU BADANIA pobierz