Kadra kierownicza

Dyrektor Naczelny
Kamil Barczyk 
telefon: 75 738 02 00
e-mail: sekretariat@zozbol.eu

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Helena Szwaj-Moreno
telefon: 75 738 02 00
e-mail: sekretariat@zozbol.eu

Główna Księgowa
Bogumiła Myślińska
telefon: 75 738 0207
e-mail: sekretariat@zozbol.eu

Naczelna Pielęgniarka
Barbara Kozomaricz
telefon: 75 738 02 55
e-mail: sekretariat@zozbol.eu

Kierownik Działu Kadr i Płac
Helena Sienkiewicz
telefon: 75 738 02 23
e-mail: sekretariat@zozbol.eu

Kierownik Działu Rozliczeń Sprzedaży, Marketingu i Controllingu
Urszula Fuchs
telefon: 75 738 02 33
e-mail: sekretariat@zozbol.eu

Kierownik Działu Administracji
Zbigniew Szydłowski
telefon: 75 738 02 26
e-mail: sekretariat@zozbol.eu

Zamówienia Publiczne
telefon: 75 738 02 25
e-mail: zamówienia@zozbol.eu

Pełnomocnik i Audytor ds. Jakości
Karolina Miziniak
telefon: 75 738 02 21
e-mail: sekretariat@zozbol.eu

Specjalista ds. Organizacji i Jakości
Jolanta Sawczak
telefon: 75 738 02 21
e-mail: sawczakj@spzoz.boleslawiec.pl

Specjalista ds. Praw Pacjenta 
Danuta Stefanik
telefon: 75 738 02 35
e-mail: sekretariat@zozbol.eu

Kierownik Koordynator Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej
Joanna Zabiegała
telefon: 75 738 02 99
e-mail: sekretariat@zozbol.eu

Specjalista ds. BHP i p. poż.
telefon: 75 738 02 16
e-mail: sekretariat@zozbol.eu

Specjalista ds. Epidemiologii
Jadwiga Golis-Krawczyk
telefon: 75 738 00 65
e-mail: sekretariat@zozbol.eu

Kierownik Apteki Szpitalnej
Elżbieta Jakubczyc
telefon: 75 738 02 72
e-mail: sekretariat@zozbol.eu

Kierownik Laboratorium Centralnego
Iwona Nowicka
telefon: 75 738 02 67, 75 738 02 70
e-mail: sekretariat@zozbol.eu

Kierownik Centralnej Sterylizatorni
Jadwiga Golis - Krawczyk
telefon: 75 738 00 65
e-mail: sekretariat@zozbol.eu