Aktualności
Laboratorium Centralne – pierwsza liga diagnostyki medycznej
Laboratorium Centralne – pierwsza liga diagnostyki medycznej

Najnowocześniejsza aparatura laboratoryjna, wysokiej klasy diagności, jedno z najszerszych w regionie spektrum badań możliwych do wykonania – to oferta Laboratorium Centralnego działającego przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. Zachęcamy Państwa do skorzystania z zakładki „Laboratorium” na stron www.zozbol.eu i zapoznaniem się ze szczegółowym spisem badań, które wykonuje laboratorium przy ul. Jeleniogórskiej 4. Badania mikrobiologiczne, biochemiczne, immunochemiczne, markery nowotworowe, wirusologia, hematologia, badania molekularne (genetyka). Wszystkie rodzaje badań, z których korzysta nowoczesna medycyna.

Laboratorium oferuje pełny zakres badań zleconych przez lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz lekarzy specjalistów. Istnieje możliwość wykonania badań komercyjnych – za opłatą, przy czym ceny skalkulowano na bardzo konkurencyjnym poziomie.

Laboratorium czynne jest od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:00 do 15:00. Pacjent otrzymuje wyniki w tym samym dniu. Jedynie na wysokospecjalistyczne analizy, które wymagają określonych procedur laboratoryjnych - ze względu na uzyskanie właściwego wyniku - czas oczekiwania jest dłuższy.

Warto podkreślić, że żadne próbki nie są gromadzone i wożone do innych laboratoriów. To gwarantuje bezpieczeństwo i daje pewność, że materiał biologiczny pobrany od pacjentów jest właściwie przechowywany, badania są wykonywane natychmiast, co ma decydujący wpływ na jakość wyniku.

(Informacja i foto ZOZ w Bolesławcu)

Dzień prezentów w Fundacji Wspierajmy Zdrowie!
Dzień prezentów w Fundacji Wspierajmy Zdrowie!
Działająca przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Fundacja Wspierajmy Zdrowie serdecznie dziękuje swoim Darczyńcom - firmie KONKRET i Oddziałowi Rejonowemu PCK w Bolesławcu za podarunki, które służyć będą małym pacjentom szpitala.
 
Misie – przytulanki, układanki, kredki, mazaki, bloki do rysowania, podarował PCK. Będą to prezenty, które dzieci zabiorą ze sobą do domów opuszczając oddział.
Wielki, puchaty niedźwiedź – maskotka Fundacji – to prawdziwy przytulas i zawodowy rozweselacz z tytułem doktora medycyny, podarowany przez firmę KONKRET. Doktor Miś, bo tak nazywa się ten wybitny specjalista od uśmiechu, będzie odwiedzał chore dzieci na Oddziale Pediatrycznym. Pojawi się również wszędzie tam, gdzie Fundacja Wspierajmy Zdrowie będzie prowadziła swoje akcje zdrowie wspierające 😉. Doktora Misia można również zaprosić na rodzinne uroczystości; urodziny, imieniny. Doktor chętnie też zastąpi Świętego Mikołaja. Fundusze zebrane za Misiową pracę, przeznaczone będą m.in. na zakupy sprzętów medycznych dla bolesławieckiego szpitala.
 
Wyższe standardy leczenia w bolesławieckim szpitalu
Wyższe standardy leczenia w bolesławieckim szpitalu

W Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu trwa modernizacja Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Prace budowlane i zakupy wyposażenia kosztować będą 8 mln. zł. Po zakończeniu prac, które zaplanowano na drugą połowę 2021 roku, blok wraz z intensywną terapią zajmą całe drugie piętro w głównym budynku szpitala.

Trzy sale operacyjne, każda przystosowana do wykonywania innego typu zabiegów, pełne zaplecze anestezjologiczne, nowa aparatura i sprzęt medyczny, nowoczesna klimatyzacja i wentylacja. W każdej sali, w tym w salach bezpośrednio przy łóżkach pacjentów, montowana jest nowa instalacja do podawania gazów medycznych.
Jedna z sal operacyjnych przeznaczona będzie do wykonywania zabiegów z zakresu ortopedii i traumatologii. Druga sala, dedykowana jest ginekologii, trzecia chirurgii ogólnej.

Przy Bloku Operacyjnym przewidziana jest sala pooperacyjna. To znacznie polepszy opiekę nad pacjentami po wykonanych zabiegach, poprawi bezpieczeństwo chorego. W części oddziału, którą zajmą pacjenci wymagający intensywnej opieki medycznej znajdzie się jedna izolatka oraz osiem stanowisk w sali ogólnej, w tym jedno stanowisko rezerwowe.

Nowy Blok Operacyjny wraz z zastosowaniem najnowocześniejszych systemów medycznych, znacząco zwiększy bezpieczeństwo pacjentów poddawanych interwencji chirurgicznej, jak i w trakcie całej opieki okołooperacyjnej.

Większa liczba sal operacyjnych oraz łóżek intensywnej terapii pozwoli na znaczne rozszerzenie zakresu wykonywanych zabiegów.
Organizacja i wyposażenie oddziałów zostały przemyślane w sposób dający możliwość leczenia osób zakażonych COVID-19, bez narażania pozostałych pacjentów.
Na zewnątrz budynku rozpoczęła się budowa windy, która obsługiwać będzie wszystkie kondygnacje szpitala.

(Informacja i FOTO ZOZ w Bolesławcu)

Bezpłatne i komercyjne wymazy na COVID-19 – najważniejsze informacje dla pacjentów
Bezpłatne i komercyjne wymazy na COVID-19 – najważniejsze informacje dla pacjentów

 


Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu informuje, że przy ul. Jeleniogórskiej 4, funkcjonuje PUNKT POBORU WYMAZÓW na obecność koronawirusa.

Punkt poboru wymazów czynny jest od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 19:00, w soboty i niedziele oraz inne dni świąteczne od godz. 7:00 do 15:00. Wcześniejsza rejestracja nie jest wymagana.

Bezpłatne testy SARS-CoV-2 RT przysługują osobom które:

  1. skierowane są na test przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

  2. personel medyczny oraz studenci mający rozpocząć praktyki w szpitalu,

  3. planują leczenie szpitalne,

  4. inne uzasadnione przypadki.


    Po badaniu każdy pacjent otrzymuje indywidualną kartę dostępu do wyników on-line. Karta daje możliwość sprawdzania swoich wyników na stronie internetowej jeszcze przed odebraniem formularza z wynikami z laboratorium. Dostęp do swoich wyników online znajdziesz TUTAJ.

W przypadku awarii systemu pacjent otrzyma informacje dotyczące wyników pod numerem telefonu 75 738 01 47 lub 75 738 00 15.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu informuje o możliwości wykonania wymazów za opłatą, bez skierowania.

Cena wykonania wymazu od 7 stycznia 2021 r. wynosi 320,00 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto ZOZ w Bolesławcu:

Getin Noble Bank S.A. nr PL 91 1560 0013 2640 9151 4000 0001

Tytuł wpłaty: WYMAZ COVID-19, imię i nazwisko oraz PESEL osoby badanej.

Płatności należy dokonać przed stawieniem się na pobranie wymazu i okazać dowód wpłaty. Brak możliwości płatności gotówką i kartą !!!

Osoba badana podczas pobierania wymazu musi mieć przy sobie wydruk potwierdzenia wpłaty oraz dokument tożsamości z numerem PESEL.

W przypadku potrzeby wystawienia faktur, należy o tym fakcie poinformować ZOZ w Bolesławcu, przesyłając email na adres sekretariat@zozbol.eu, wskazując adres odbiorcy oraz adres email, na jaki ma zostać wysłana faktura.

Faktura zostanie wystawiona po zaksięgowaniu na bankowym koncie ZOZ w Bolesławcu właściwej kwoty, przelanej przez osobę badaną, bądź zlecającą badania.

Jeśli faktura ma być wystawiona na firmę, w treści przelewu należy wskazać numer NIP firmy.

Faktura zostanie wystawiona i przesłana na adres email w możliwie najkrótszym czasie.

Nie jest możliwe odebranie faktury zaraz po wykonaniu badania.

Laboratorium jest zobowiązane zgłosić każdy wynik (pozytywny) potwierdzający zakażenie koronawirusem do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Informacja: tel. 75 738 02 03, od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 14:00.

 

 

Nowatorski zabieg endoskopowy w bolesławieckim szpitalu
Nowatorski zabieg endoskopowy w bolesławieckim szpitalu

W Pracowni Endoskopii w ZOZ w Bolesławcu zespół pod kierownictwem lek. med. Pawła Remiszewskiego przeprowadził po raz pierwszy zabieg usunięcia zmiany jelita grubego, z zastosowaniem nowatorskiej metody endoskopowej EFTR, przy pomocy zestawu dedykowanego wyłącznie do tego typu zabiegów.

Przy użyciu zestawu usuwane i zaopatrywane są zmiany przednowotworowe w obrębie ścian jelita grubego i odbytnicy. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym. Nad bezpieczeństwem pacjenta czuwa lekarz – operator oraz anestezjolog i zespół pielęgniarski. Pacjent unika rozległego zabiegu operacyjnego, nie ma konieczności wyłaniania stomii, a rekonwalescencja jest nieporównywalnie krótsza. Do tego typu zabiegu kwalifikowani są pacjenci bez względu na wiek.

Po zakończonym zabiegu i usunięciu zmian, pacjent nie odczuwa dolegliwości bólowych. Znacząco skraca się czas pobytu w szpitalu. Dyskomfort, który może się pojawić, porównywalny jest do odczuć po zwykłej kolonoskopii.


Przy zastosowaniu tradycyjnych – operacyjnych - metod usuwania zmian w obrębie ścian jelita istnieje ryzyko powikłań. Dodatkową zaletą zabiegu EFTR jest wycięcie całego guza, a następnie zabezpieczenie miejsca po resekcji metalowym klipsem.

Zabiegi tego typu wykonywane są w nielicznych ośrodkach medycznych w Polsce.


(Informacja i foto ZOZ w Bolesławcu)

FOT. Lek. med. Paweł Remiszewski wraz z zespołem Pracownia Endoskopowej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu.

Porady dla osób, które przeszły infekcję COVID-19
Porady dla osób, które przeszły infekcję COVID-19

Polecamy Państwu krótki poradnik przeznaczony dla osób, które przeszły zakażenie koronawirusem, były hospitalizowane i wymagają rehabilitacji. Ulotkę znaleźć można pod linkiem Znajdź fizjoterapeutę (znajdzfizjoterapeute.pl). Zawarte w ulotce porady rekomendowane są przez Światową Organizację Zdrowia i Krajową Izbę Fizjoterapeutów.

W ulotce przedstawiono podstawowe ćwiczenia oraz porady dla osób dorosłych, które doświadczyły poważnego pogorszenia stanu zdrowia i zostały przyjęte do szpitala z rozpoznaniem infekcji COVID-19. Zawiera ona informacje dotyczące następujących zagadnień:

- postępowanie w przypadku duszności,

- ćwiczenia fizyczne po opuszczeniu szpitala,
- postępowanie w razie problemów z głosem,
- porady dotyczące przyjmowania pokarmów, płynów oraz przełykania,
- postępowanie w razie problemów ze skupieniem uwagi, pamięcią oraz logicznym myśleniem,
- radzenie sobie z codziennymi aktywnościami,
- radzenie sobie ze stresem oraz wahaniami nastroju,
- kiedy należy skontaktować się z personelem medycznym,

Spośród przedstawionych w ulotce ćwiczeń, udzielający porady pracownik ochrony zdrowia może wskazać te, które są odpowiednie dla Ciebie. Proponowane ćwiczenia oraz zalecenia nie powinny jednak zastępować spersonalizowanego programu ćwiczeń czy zaleceń, które zostały Ci przekazane przez personel medyczny podczas wypisu ze szpitala. Rodzina i przyjaciele mogą zapewnić rekonwalescentowi cenne wsparcie podczas rekonwalescencji, dlatego pomocne może być udostępnienie im tej ulotki.

(Informacja ZOZ w Bolesławcu)

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY WZNOWIŁ DZIAŁALNOŚĆ
ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY WZNOWIŁ DZIAŁALNOŚĆ

Po prawie rocznej przerwie Oddział Pediatryczny przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu wznowił działalność. Obecnie oddział jest w stanie przyjąć 15 pacjentów, jednak w razie potrzeby istnieje możliwość hospitalizacji większej liczby dzieci.

Od 16 marca 2020 roku pediatria w Bolesławcu de facto nie istniała. Oddział – po przekształceniu szpitala w jednoimienną placówkę zakaźną – zajęli pacjenci zakażeni  koronawirusem. Po uruchomieniu zakaźnego szpitala modułowego, dyrektor ZOZ zadecydował o przystąpieniu do natychmiastowego remontu i modernizacji pediatrii, aby chore dzieci nie musiały być wożone do szpitali w ościennych powiatach.

Trwa doposażanie oddziału w aparaturę przeznaczoną do szybkiej diagnostyki m.in. gazometr - aparat do pomiarów parametrów krytycznych krwi (zawartości tlenu w krwi) i CRP (odczynu wskazującego na toczący się w organizmie stan zapalny), kardiomonitory, defibrylatory, pompy do podawania leków i płynów, szybkie testy do badania np. parametrów krwi i moczu. Na prace modernizacyjne i zakupy sprzętu przeznaczono 600 tys. zł.

Nową kierownik oddziału została Aleksandra Kopczyńska – specjalizująca się w pediatrii i neonatologii. Do zespołu dołączyło dwóch pediatrów i rezydent.

Wyłączenie oddziału z działalności, a następnie wznowienie pracy wymusiło wiele zmian. Oddział podzielony jest na dwie części: tzw. czystą i brudną. W strefie „brudnej” – przed przyjęciem do szpitala - dzieci wraz z opiekunami czekają na wyniki testów na obecność koronawirusa. Jeżeli testy potwierdzą zakażenie, pacjenci trafią do wydzielonej sali, zabezpieczonej śluzą. Jedynie w przypadku pogorszenia stanu zdrowia pacjenci przenoszeni będą na oddział zakaźny.

Co ważne, w trakcie całego procesu leczenia z dzieckiem będzie mógł przebywać niezmiennie jeden opiekun. Odwiedziny w dobie pandemii oczywiście są wykluczone. Dla rodziców szpital kupił nowe łóżka, aby w tych trudnych chwilach mogli wypocząć w godnych warunkach.  

(Tekst i foto ZOZ w Bolesławcu)

 

FOT. Zespół Oddziału Pediatrycznego.

 

FOT. Aleksandra Kopczyńska – kierownik Oddziału Pediatrycznego.

 

TRWAJĄ ZAPISY NA BADANIA PROFILAKTYCZNE
TRWAJĄ ZAPISY NA BADANIA PROFILAKTYCZNE

Mieszkańcy Gminy Bolesławiec mogą skorzystać z bezpłatnych programów profilaktycznych realizowanych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przy ul. Jeleniogórskiej 4. Gmina pokrywa koszty badań i konsultacji medycznych. Zespół Opieki Zdrowotnej, który dysponuje znakomicie wyposażoną Pracownią Diagnostyki Obrazowej oraz poradniami specjalistycznymi, wygrał ogłoszony przez Gminę konkurs na świadczenie prozdrowotnych usług na rzecz kobiet i mężczyzn.


Profilaktyczne badania schorzeń sutka, w tym USG, mammografia i nauka samodzielnej kontroli piersi dedykowane są kobietom w wieku od 40 do 50 lat oraz powyżej 69 roku życia. Panie, które chcą skorzystać z badań i zasięgnąć porad specjalistów muszą być na stałe lub czasowo zameldowane na terenie Gminy Bolesławiec i w 2020 roku nie korzystały z medycznych programów finansowanych przez samorząd.

Zapisy na badania przyjmuje PORADNIA ONKOLOGICZNA. Rejestracja w poniedziałki od godz. 10:00 do 13:00, pod numerami telefonów 75 738 01 32 lub 571 223 464. Podczas rejestracji pacjentka umówiona zostanie w pierwszej kolejności na szkolenie z zakresu nauki samodzielnego badania piersi. Otrzyma również skierowanie na wizytę u specjalisty, który w zależności od potrzeby zaleci pogłębioną diagnostykę.

Na profilaktyczne badania wykrywające schorzenia prostaty zapraszają specjaliści z PORADNI UROLOGICZNEJ przy ZOZ w Bolesławcu, ul. Jeleniogórska 4. Program skierowany jest do mężczyzn, którzy ukończyli 45 rok życia, na stałe, bądź czasowo zameldowanych na terenie Gminy Bolesławiec.
Na wizytę trzeba umówić się osobiście w poradni. Rejestracja od poniedziałku do piątku od godz.8:00 do 14:30. Pierwszym krokiem jest wykonanie badania PSA. Następnie konsultacja u lekarza urologa, który w razie wykrycia nieprawidłowości wskaże dalszą drogę leczenia.


(informacja i foto ZOZ w Bolesławcu)

10