Aktualności
ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY WZNAWIA PRZYJĘCIA
ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY WZNAWIA PRZYJĘCIA

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu z radością informuje, iż z dniem 01.02.2021 roku wznawia pracę w pełnym zakresie funkcjonowania Oddział Pediatryczny. Kierownikiem Oddziału Pediatrycznego została Pani Aleksandra Kopczyńska. Naszym głównym celem jest zapewnienie jak najlepszej i kompleksowej opieki nad dziećmi z powiatu. Zapewnienie bezpieczeństwa małym pacjentom nie byłoby możliwe bez pełnego zaangażowania personelu lekarskiego oraz pielęgniarskiego, który jest w pełni przygotowany na ponowne uruchomienie oddziału.

SZCZEPIMY SIĘ
SZCZEPIMY SIĘ

Więcej informacji https://www.gov.pl/web/szczepimysie

 

WRACAJĄ ZAJĘCIA W SZKOLE RODZENIA
 WRACAJĄ ZAJĘCIA W SZKOLE RODZENIA

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu informuje, iż od 20 stycznia 2021 roku wracają zajęcia prowadzone w Szkole Rodzenia
działającej przy ul. Jeleniogórskiej 4, 59-700 Bolesławiec.

Termin: każda środa godzina 16:30

Zapisy dla pacjentek bez partnerów, liczba miejsc ograniczona.

Kontakt telefoniczny 75 738 00 80 lub 75 738 00 83

 

Ogólnopolski program „Bądź przy mnie – wsparcie społeczne i duchowe dla chorych hospitalizowanych z powodu COVID-19
Ogólnopolski program „Bądź przy mnie – wsparcie społeczne i duchowe dla chorych hospitalizowanych z powodu COVID-19

Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie (PTODM), we współpracy z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Zespołem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Polską Radą Ekumeniczną, pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Pacjenta realizuje ogólnopolski program „Bądź przy mnie – wsparcie społeczne i duchowe dla pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19”.

Celem programu jest zapewnienie, aby żaden chory na COVID-19 nie był samotny w szpitalu, zwłaszcza w okresie zagrożenia życia, bezradności i umierania, aby nikt nie był pozbawiony opieki duchowej właśnie wtedy, gdy najbardziej jej potrzebuje.

KOMERCYJNY TEST NA COVID-19 TYLKO Z DOWODEM WPŁATY !!!
KOMERCYJNY TEST NA COVID-19 TYLKO Z DOWODEM WPŁATY !!!
Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu informuje o możliwości wykonania wymazów za opłatą. Wcześniejsza rejestracja nie jest wymagana.
Płatność należy wykonać przed stawieniem się na pobranie wymazu. Brak możliwości płatności gotówką i kartą !!!
 
Tytuł wpłaty: WYMAZ COVID-19, imię i nazwisko oraz PESEL osoby badanej.
Osoba badana podczas pobierania wymazu musi mieć przy sobie wydruk potwierdzenia wpłaty oraz dokument tożsamości z numerem PESEL.
Gdy podczas testowania wynik badania będzie pozytywny laboratorium jest zobowiązane zgłosić każdy wynik potwierdzający zakażenie koronawirusem do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 
Cena wykonania wymazu od 7 stycznia 2021 to: 320,00 zł.
Wpłaty należy dokonać na konto ZOZ w Bolesławcu:
Getin Noble Bank S.A. nr PL 91 1560 0013 2640 9151 4000 0001
 
W przypadku potrzeby wystawienia faktur, należy o tym fakcie poinformować przesyłając email na adres sekretariat@zozbol.eu wskazując adres odbiorcy oraz adres email, na jaki ma zostać wysłana faktura.
Faktura zostanie wystawiona na podstawie przelanych środków finansowych.
Jeśli faktura ma być wystawiona na firmę w treści przelewu należy wskazać numer NIP firmy.
Faktura zostanie wystawiona i przesłana na adres email w możliwie najkrótszym czasie.
Nie jest możliwe odebranie faktury zaraz po wykonaniu badania.
 
Informacja: 75 738 02 03
PUNKT POBORU TESTU COVID-19 W ŚWIĘTA
PUNKT POBORU TESTU COVID-19 W ŚWIĘTA

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu informuje, że w czasie dni świątecznych będą ograniczone godziny pracy punktu wymazowego COVID-19 w Bolesławcu przy ul. Jeleniogórskiej 4.

 

Godziny pracy:

24.12.2020 - 8:00 - 14:00

25.12.2020 - 8:00 - 12:00

26.12.2020 - 8:00 - 12:00

31.12.2020 - 8:00 - 16:00

01.01.2021 - 8:00 - 14:00

06.01.2021 - 8:00 - 15:00

PROGRAM SZCZEPIEŃ DLA PERSONELU MEDYCZNEGO I NIEMEDYCZNEGO
PROGRAM SZCZEPIEŃ DLA PERSONELU MEDYCZNEGO I NIEMEDYCZNEGO

   W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Zdrowia Narodowego Programu Szczepień w dniu
15 grudnia br. (opublikowanego na stronie internetowej www.mz.gov.pl) informujemy, że Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu wyznaczony jako szpital „węzłowy”, będzie szczepił personel medyczny i niemedyczny przeciw COVID-19 także innych jednostek, m.in. szpitali, przychodni i aptek. Na zgłoszenia podmiotów medycznych czekamy do dnia 19 grudnia 2020 r.

Podmioty zainteresowane zaszczepieniem w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu swoich pracowników proszone są o przesłanie zgłoszeń podmiotów na adres mailowy: szczepieniacovid@zozbol.eu.

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę i adres podmiotu, REGON, dane osoby kontaktowej (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) oraz imię i nazwisko, numery PESEL zgłaszanych pracowników, a także skan zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór poniżej).

Na zgłoszenia podmiotów medycznych czekamy do dnia 19 grudnia 2020 r.. Zgłoszenia należy przesłać 
w postaci zaszyfrowanego załącznika należy przesłać na adres mailowy szczepieniacovid@zozbol.eu. Hasło do zaszyfrowanego załącznika należy przekazać pod numer telefonu  538 514 502. 

pobierz - zgoda na przetwarzanie danych

pobierz -  tabela 

ULGA OD DAROWIZN NA CELE ZWIĄZANE Z COVID-19
ULGA OD DAROWIZN NA CELE ZWIĄZANE Z COVID-19

Sejm 28 października 2020 r. uchwalił nowelizację ustaw o PIT i CIT, w której przedłużono termin preferencyjnego rozliczenia darowizn na walkę z Covid-19.

Dzięki wprowadzonym zmianom podatnicy będą mogli odliczyć od podatku lub zaliczki darowizny przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, na przeciwdziałanie COVID-19.

W wyniku wprowadzonych zmian na korzystnych zasadach będzie nadal można rozliczać darowizny. Dotąd z preferencji można było korzystać do 30 września 2020 r. Teraz ulga będzie mieć zastosowanie do darowizn przekazanych od dnia 1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.

Odliczenie darowizn na zwalczanie epidemii koronowirusa COVID- 19.

Na podstawie przepisów tarczy antykryzysowej wprowadzono preferencyjne traktowanie darowizn przeznaczanych na cele zwalczania koronowirusa. Przepisy dotąd obowiązywały do 30 września 2020 r. Teraz rząd postanowił rozszerzyć okres w jakim będzie można przekazywać darowizny na cele związane z Covid-19.

Wysokość odliczeń

Wielkość odliczenia wynosić będzie dla darowizn przekazanych:

•      od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. - 200 proc. wartości darowizny;

•      od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. - 150 proc. wartości darowizny;

•   od 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym zostanie odwołany stan epidemii - równowartość przekazanej darowizny.

Warunki, jakie trzeba spełnić

Tak jak dotychczas, warunkiem odliczenia będzie udokumentowanie przekazanej darowizny dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego ojej przyjęciu.

Które darowizny będą podlegać odliczeniu?

Odliczeniu będą podlegać darowizny przekazane na rzecz:

•     wskazanych podmiotów leczniczych, o ile zostały wpisane do wykazu. Wykazy te prowadzone są przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w porozumieniu z wojewodą, opublikowane zaś zostały m.in. w biuletynie informacji publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia, czy dziennikach urzędowych województw, z podziałem na województwa

•      Agencji Rezerw Materiałowych,

•      Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Epidemicznych,

•      domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,

•      noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych

Darowiznę na zwalczanie COViD można odliczyć nie tylko w zeznaniu rocznym, ale już od podstawy obliczenia zaliczki na podatek dochodowy, w miesiącu jej dokonania. 

Odliczenie darowizn na zwalczanie COVID nie stanowi pomocy publicznej ani pomocy de minimis, nie wyczerpuje zatem ich limitów.

11